ෙසෞඛ නඩත්තු විශ්වාසදායක නොවේද? අපි දේවල් පැහැදිලි කරනවා!

මා මෙහි දී ඇති තොරතුරු පදනම් වී ඇත්තේ මගේම අත්දැකීම් සහ විවිධ පුද්ගලයින් සමඟ ඇති අත්දැකීම් මත ය. මෙය කියවීමෙන් පසු ඔබ තවමත් තීරණය කර නොමැති නම්, කරුණාකර ඔබේ වෛද්‍යවරයා හෝ වෛද්‍යවරයා හමුවී හමුවීමක් කරන්න. නිෂ්පාදිතය භාවිතා කළ පුද්ගලයින්ගේ සමාලෝචන ද ඔබට කියවිය හැකිය.

කැනඩාවේ ඇති හොඳම සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන

සමහර නිෂ්පාදන මඟින් ඔබේ සෞඛ්‍යය විශාල වශයෙන් වැඩි කළ හැකිය. මෙම නිෂ්පාදන බොහොමයක සෞඛ්‍ය ප්‍රකාශ ඉතා ආකර්ෂණීයයි. ඔබේ සෞඛ්‍ය සැලැස්ම සකස් කර ඔබේ සෞඛ්‍යය සඳහා නිවැරදි නිෂ්පාදන පමණක් මිලදී ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ඔබ නිෂ්පාදන නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සමාගම විසින් පිරිවැය පියවනු ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ ලිපිය බලන්න.

කැනඩාවේ මිනිස් පරිභෝජනය සඳහා අනුමත නොකරන සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන කැනඩාවේ අවසර නැත. රජය විසින් එම නිෂ්පාදන සඳහා ඉඩ දෙන්නේ ඔවුන් වැළැක්වීම යැයි කියා ගන්නා රෝගයකින් මියයාමේ ඉහළ අවදානමක් ඇති අයට පමණි. නිෂ්පාදිතය (ය) ගැන FDA පවසන දේ මෙන්න:

ආහාර හා Administration ෂධ පරිපාලනය (FDA) විසින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ හිමිකම් ඇතුළත් වර්ගීකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර එය සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය හිමිකමක් නොවන “හිමිකාර තොරතුරු” ඇතුළත් නොවේ.

නවතම සමාලෝචන

Miracle

Karla Mcdaniel

Miracle දැනට රහස් උපදෙස් ලෙස සලකනු ලැබුවද, එහි කීර්තිය මෑතකදී වැඩි වෙමින් පවතී. වැඩි වැඩියෙන් පරිශී...