இனக்கவர்ச்சி, இதை வாங்குவது மதிப்புமிக்கதா? படியுங்கள்!

பாலியல் ஹார்மோன்கள் என்றால் என்ன, அவை ஒரு நபரைத் தூண்டுவதற்கும் உடலுறவு கொள்வதற்கும் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன?

செக்ஸ் ஹார்மோன்கள் என்பது நமது இனப்பெருக்க அமைப்பு மற்றும் பாலியல் இயக்கி உள்ளிட்ட நமது உடல்கள் அனைத்தையும் உருவாக்கும் தொகுதிகள் ஆகும். பாலியல் இயக்கி மற்றும் பாலியல் தூண்டுதலில் ஹார்மோன்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்று நம்பப்படுகிறது.

பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஹார்மோன் சார்ந்த பாலியல் இயக்கி உள்ளது. இதன் பொருள் அவர்கள் உடலுறவு கொள்வதன் மூலமும், உடலுறவு கொள்வதன் மூலமும் புணர்ச்சியை அடைய முடிகிறது. ஆனால் பலருக்கு ஹார்மோன்களிலிருந்து சுயாதீனமான "செக்ஸ் டிரைவ்" உள்ளது.

செக்ஸ் ஹார்மோன்கள் நம் உடலில் காணப்படுகின்றன மற்றும் அவை பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆண்ட்ரோஜன், எஸ்ட்ராடியோல் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற பலருக்கு பாலியல் ஹார்மோன்கள் உள்ளன. இந்த ஹார்மோன்கள் பாலியல் ஹார்மோன்களின் அளவிலும், நமது மூளையிலும் நமது உடலையும் மூளையையும் பாதிக்கும் மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

ஒரு நபர் பாலியல் ரீதியாக உணரும் விதத்தை ஹார்மோன்கள் பாதிக்கின்றன. இந்த ஹார்மோன்கள் மக்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்றால், அவர்கள் பலவிதமான பாலியல் தூண்டுதல்களை அனுபவிக்கலாம். சிலர் மற்றவர்களை விட பாலியல் தூண்டுதல்களை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். சிலர் பாலியல் செயல்பாடுகளின் போது மட்டுமே பாலியல் ரீதியாக தூண்டப்படுகிறார்கள், மற்றவர்கள் தங்கள் கூட்டாளருடன் இருப்பது போன்ற பிற நடவடிக்கைகளின் போது பாலியல் ரீதியாக தூண்டப்படுவதை உணர்கிறார்கள்.

உங்களிடம் பாலியல் ஹார்மோன்கள் இருந்தால், அல்லது நீங்கள் தொடங்க முயற்சிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் உடலுக்கு என்ன தேவை அல்லது விரும்புகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியாது.

புதிய மதிப்பீடுகள்

Nexus Pheromones

Nexus Pheromones

Karla Mcdaniel

Nexus Pheromones தற்போது ஒரு உண்மையான உள் பரிந்துரையாகக் கருதப்படுகின்றன, ஆனால் புகழ் சமீபத்தில் வே...