Làm trắng da trong tạp chí bổ sung - những lời khuyên bí mật

Bạn sẽ không tìm thấy nhiều đánh giá tốt. Trong hầu hết các trường hợp, tôi đang xem xét vì lợi ích của riêng tôi và nghiên cứu của tôi. Các sản phẩm tôi đánh giá là những sản phẩm được xếp hạng hàng đầu và tôi không có gì để đạt được. Tôi không muốn trở thành người mang đến cho mọi người thứ họ muốn. Tôi là một bác sĩ y khoa và không phải là một chuyên gia chăm sóc da. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể, bạn nên xem trong các đánh giá. Nếu bạn không thấy thứ gì bạn muốn thử, thì cũng không sao. Tôi sẽ không xem xét các sản phẩm được biết là gây mụn, độc hại hoặc ngăn ngừa mụn trừ khi tôi đã sử dụng nó cho mình. Bạn nên hỏi trong các ý kiến dưới đây hoặc hỏi tôi trực tiếp để giúp bạn tìm thấy các sản phẩm bạn đang tìm kiếm. Tôi sẽ thành thật và đưa ra những đánh giá trung thực rằng tôi sẽ thực hiện nghiên cứu của riêng mình. Tôi là một chuyên gia dinh dưỡng, một chuyên gia dinh dưỡng và một nhà trị liệu vật lý đã đăng ký. Tôi có hơn 100.000 khách hàng! Nếu bạn muốn tôi trở thành chuyên gia dinh dưỡng cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhà trị liệu vật lý cá nhân của bạn, vui lòng điền vào mẫu chăm sóc sức khỏe trực tuyến của tôi. Thông tin của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với tôi và tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai khác.

Bài kiểm tra cuối cùng của chúng tôi

Perfect white

Karla Mcdaniel

Những lời khuyên trong cuộc về làm sáng da gần đây đã được chứng minh bởi sản phẩm Perfect white. R...